هم اکنون شما میتوانید از راه دور کودک خود را با کمتر از 50 دلار کنترل کنید

هم اکنون شما میتوانید از راه دور کودک خود را با کمتر از 50 دلار کنترل کنید
خبر این که یک بچه کوچک گم شده خیلی نادر اماخیلی وحشتناک است و به اندازه ی کافی می تواند باعث شود که پدر و مادر بخواهند درب جلوی خانه را ببندند و هرگز آن را باز نکنند اما ساعت های مچی هوشمند ، به طور فزاینده ای به شما کمک می کنند که از راه دور مراقب آن ها باشید.
منبع: http://thenextweb.com/